Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden: Hakemus on jätettävä 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista. Elokuussa alkavalle varhaiskasvatuksen toimintavuodelle haetaan helmikuuhun sijoittuvalla hakuviikolla. Yllättäen tulleen tilanteen vuoksi (työ, opiskelu) hakuaika on 2 viikkoa. Hakemus tehdään sähköisesti verkossa. Mikäli tämä ei ole mahdollista voit tulostaa lomakkeen oheisesta liitteestä. Paperinen lomake palautetaan päiväkotiin tai varhaiskasvatuksen toimistoon.

Hakeminen verkossa sähköisesti 

Uudet asiakkaat: haku varhaiskasvatukseen sähköisesti TÄSTÄ.

Jo asiakassuhteessa olevat asiakkaat: hakeminen varhaiskasvatukseen sähköisesti WEB-palvelun kautta (vaatii tunnistautumisen)

Varhaiskasvatuksen kerhon hakemus sähköisesti yllä olevista linkeistä (valitse palvelussa kerhotoiminta - kerhohakemus)

Sähköisten päätösten lukeminen

Sähköiset päätökset voit lukea varhaiskasvatuksen WEB-palvelussa (vaatii tunnistautumisen).

Varhaiskasvatuksen palvelupäätös ja asiakasmaksupäätös lähetetään perheelle ensisijaisesti sähköisesti. Huoltaja(t) saa ilmoituksen tehdystä päätöksestä sähköpostiviestillä. Päätökset ovat nähtävissä ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen WEB-palvelun Meidän perhe-sivulla. Mikäli perhe ei ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa, päätökset lähetetään postitse.

Varhaiskasvatus- ja kerhomaksut

Sähköisen hakemuksen etusivulta löytyy maksulaskuri, jolla voi laskettaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun.  Varhaiskasvatus- ja kerhomaksut 1.8.20  alkaen löytyvät liitteestä. Laskurilla saa suuntaa antavan maksun, joko 100 %:n tai 60 %:n asiakasmaksun.

Varhaiskasvatuksen kerhoon osallistuminen on vanhemmille maksutonta.

Tulotietojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten perheen tulee toimittaa perheen tulotiedot päivähoitotoimistoon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsi on aloittanut päivähoidon, kuitenkin viimeistään varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä. Lisäksi perheen tulee ilmoittaa muuttuneet tulotiedot, jos tuloissa tapahtuu muutoksia +- 10 %. Tulotiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta (vaatii tunnistautumisen). Voit ilmoittaa myös hyväksyväsi korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Tulotietoja ilmoittaessa on toimitettava täytetty tuloselvityslomake tai yrittäjän tulotietolomake (löytyvät sivun vasemmasta reunasta) sekä siihen tarvittavat liitteet. Kun tuloselvityslomake toimitetaan WEB-palvelun kautta, lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, sillä tunnistautuminen tapahtuu WEB-palvelussa. Katso tarkemmin OHJE Tulotietojen ilmoittaminen WEB-palvelussa.

Tietosuojasyistä emme suosittele tulotietojen toimitusta sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti tulotiedot voi toimittaa suomi.fi-viestipalvelun kautta tai postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 68
18101 Heinola

Mikäli perhe ei toimita kirjallisia tulotietoja määräaikaan mennessä, peritään korkein asiakasmaksu, jota ei korjata takautuvasti.

Ylilaskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutuksessa on käytössä automaattinen ylilaskutus tilanteissa, joissa lapselle varatut (=suunnitellut) ja/tai toteutuneet tunnit ylittävät lapsen varhaiskasvatusmaksun perusteena olevat tunnit. Huoltajien tulee seurata, että suunniteltu ja toteutunut varhaiskasvatusaika vastaavat lapsen varhaiskasvatusajoista tehtyä sopimusta. Tuntien ylittäessä sopimuksen lapsen varhaiskasvatusajoista laskutetaan seuraavan maksuportaan mukaan. Ylittyneet tunnit laskutetaan ko.kuukauden laskutuksen yhteydessä. Lisätietoja vasemmalla ylilaskutusliitteessä.

Lisätietoja maksuista toimistosihteeri Soili Hemmilä sekä palveluasiantuntija Teija Ylönen.