Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Varhaiskasvatusmaksut

Tietoa Heinolan varhaiskasvatusmaksuista löydät liitteestä Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen.

Heinolassa varhaiskasvatuksessa on käytössä maksuluokat 60 % (max 84 h/kk), 80 % (84-147 h/kk)  ja 100 % (hoito yli 147h/kk). Esiopetusikäisillä on käytössä maksuluokat 60 % (esiopetus + hoito max 168 h/kk) ja 80 % (esiopetus + hoito yli 168 h/kk).

Maksulaskurilla voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta perhekoon ja perheen kuukausitulojen perusteella. Laskurilla saat maksuarvion 100 %:n ja 60 %:n varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Laskuri ei valitettavasti laske 80 %:n maksua.

Varhaiskasvatuksen kerhoon osallistuminen on maksutonta.

Kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, jota määrittää Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Heinolan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säätää lain pohjalta Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunta.

Tulotietojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten perheen tulee ilmoittaa perheen tulotiedot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa, kuitenkin viimeistään varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä. Lisäksi perheen tulee ilmoittaa muuttuneet tulotiedot, jos tuloissa tapahtuu muutoksia +- 10 %. Tulotiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta (vaatii tunnistautumisen). Voit ilmoittaa myös hyväksyväsi korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Toimita seuraavat asiakirjat:

  • Täytetty tuloselvityslomake perheen tuloista (löytyy sivun vasemmasta reunasta)
  • Lomakkeen liitteeksi tositteet tuloista (esim. palkkatuloista palkkaerittelyt, etuuksista Kelan päätökset)
  • Vuoden 2019 verotustodistus

Kun tuloselvityslomake toimitetaan WEB-palvelun kautta, lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, sillä tunnistautuminen tapahtuu WEB-palvelussa. Katso tarkemmin liite OHJE Tulotietojen ilmoittaminen WEB-palvelussa.

Tietoturvasyistä emme suosittele tulotietojen toimitusta sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti tulotiedot voi toimittaa suomi.fi-viestipalvelun kautta tai postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 68
18101 Heinola

Mikäli perhe ei toimita kirjallisia tulotietoja määräaikaan mennessä, peritään korkein asiakasmaksu, jota ei korjata takautuvasti.

Ylilaskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutuksessa on käytössä automaattinen ylilaskutus tilanteissa, joissa lapselle varatut (=suunnitellut) ja/tai toteutuneet tunnit ylittävät lapsen varhaiskasvatusmaksun perusteena olevat tunnit. Huoltajien tulee seurata, että suunniteltu ja toteutunut varhaiskasvatusaika vastaavat lapsen varhaiskasvatusajoista tehtyä sopimusta. Tuntien ylittäessä sopimuksen lapsen varhaiskasvatusajoista laskutetaan seuraavan maksuportaan mukaan. Ylittyneet tunnit laskutetaan ko. kuukauden laskutuksen yhteydessä.

Lisätietoja ylilaskutuksesta löydät liitteestä Tiedote ylilaskutuksesta.