Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Varhaiserityiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa tuki suunnitellaan huomioiden lapsen vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet. Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve. Tukitoimet aloitetaan heti, kun tarve on havaittu ja ne järjestetään osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Työtapoja ja oppimisympäristöä muokataan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua omilla edellytyksillään ryhmän toimintaan. Heinolan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tuki toteutetaan lapsen lähipäiväkodissa, perhepäivähoidossa tai esiopetusryhmässä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat eli VEO:t

Heinolassa on neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat omien palvelualueidensa kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoina. He voivat antaa yksilöllistä ohjausta, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta lapsiryhmien arjessa.

VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön, vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat palvelualueittain

Jyränkö, Sinilähde, Myllyoja
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Riitta Hellsten
puh. 044 4694258

Kirkonkylä, Lusi
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Saila Illberg
puh. 044 7976860

Tommola, Vierumäki
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Hanna Salonen
puh. 044 7976863

Keskusta, Mustikkahaka, Veljeskylä, Rainio
varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Johanna Tuhkanen
p. 044 7977077