Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vårdgaranti, rättigheter och avgifter

Vårdgaranti

Primärvården (hälsocentralen och munhälsovården)

Hälsocentralsverksamheten ordnas så att kommuninvånaren/patienten kan kontakta hälsocentralen omedelbart under vardagar på kontorstid (kl. 8.00–15.00).

En anställd inom hälsovården ska göra en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen efter att patienten kontaktade hälsocentralen, om inte bedömningen kunde göras vid första kontakten.

Brådskande behandling ordnas samma dag.  Icke brådskande medicinsk behandling ordnas inom 3 månader.

Inom munhälsovården ordnas odontologisk behandling inom rimlig tid, men senast inom 6 månader.

Kontaktuppgifter:

  • Rauhankatu 3 (1 vån.), 18100 Heinola, Tfn 03 84 940 (växel)
    betjäningsspråk: finska, engelska

Kundens och patientens rättigheter

Avgifter och avgiftstak

Du får information om avgifterna direkt i social- och hälsovårdstjänsterna samt av social- och hälsovårdsväsendets förvaltning. Det finns ett lagstadgat avgiftstak, alltså en maximisumma, för kundens kostnader. Social- och hälsovårdsväsendet ger information om avgiftstaket.

Kontaktuppgifter:

  • Rauhankatu 3 (1 vån.), 18100 Heinola
  • Tfn 03 84 940 (växel)
  • Avgiftstaksfrågor: må-fre kl. 9-12
    Språk: finska, engelska