Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vammaisten taloudellinen tuki

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannuksia, jotka hänelle aiheutuvat vamman tai sairauden vuoksi tarpeellisista tukitoimista tai hankinnoista.

Korvattavia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

Taloudellisia tukitoimia myönnetään kunnan varaaman määrärahan puitteissa.