Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vammaisten taloudellinen tuki

Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannuksia, jotka hänelle aiheutuvat vamman tai sairauden vuoksi välttämättömistä tukitoimista tai hankinnoista.

Mahdollisesti korvattavia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatekustannuksista tai ravintokustannuksista.

Taloudellisia tukitoimia myönnetään kunnan varaaman määrärahan puitteissa.