Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vammaisten asuminen

Palveluasumiseen kuuluvat vuokrasuhteinen asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluja voivat olla avustaminen:

  • liikkumisessa ja pukeutumisessa
  • henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa
  • palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen sekä viihtyvyyden edistämiseksi

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Palveluasuminen