Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Vammaisten asuminen

Palveluasumiseen kuuluvat vuokrasuhteinen asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluja voivat olla avustaminen:

  • liikkumisessa ja pukeutumisessa
  • henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa
  • palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen sekä viihtyvyyden edistämiseksi

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Palveluasumista voit hakea oheisella vammaispalveluhakemuksella, joka toimitetaan vammaispalvelun sosiaaliohjaajalle. Voit myös hakea palvelua sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä sosiaaliohjaajaan myös puhelimitse. Sosiaaliohjaaja tekee kotikäynnillä palvelutarpeen arvioinnin, tarvittaessa kotikäynnillä on mukana sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman pohjalta tehdään viranomaispäätös palveluasumisesta.

Palveluasuminen

Tähän palveluun on käytössä myös palveluseteli