Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Valvotut ja tuetut tapaamiset

Lapsella on lain mukaan oikeus pitää yhteyttä erillään asuvaan vanhempaansa sekä tavata häntä. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä lapsen kanssa asuvan vanhemman että tapaavan vanhemman vastuulla.

Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen tapaamisoikeuden toteutumisesta.

Peruste järjestää tapaamiset valvottuina tai tuettuina voi olla lähivanhemman huoli lapsen turvallisuudesta tai siitä, että tapaajavanhempi ei ole tottunut huolehtimaan lapsesta/olemaan lapsen kanssa tai on kulunut pitkä aika lapsen ja tapaajavanhemman viime tapaamisesta.

Kunnan tulee järjestää vanhemman ja lapsen välisten tapaamisten valvonta silloin, kun tapaamiset ovat tuomioistuimen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen mukaan toteutettava tuettuina tai valvottuina.

Palvelu on vanhemmille maksuton sosiaalipalvelu.

Kunnallisella toimijalla on oikeus määritellä tarkemmin, miten tuki ja valvonta käytännössä toteutetaan.  Tapaamista valvova henkilö voi keskeyttää tapaamisen, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi. Samoin edellytyksin tapaamista valvova henkilö voi päättää, ettei tapaamista aloiteta.

Tapaamisten valvonnalla tai niiden tukemisella turvataan lapsen asemaa tapaamisissa ja huolehditaan hänen turvallisuudestaan tapaamistilanteissa.

Tapaamista valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun mukaisella tavalla.

Valvotut tapaamiset

Valvotulla tapaamisella tarkoitetaan tapaamista, jota ulkopuolinen henkilö seuraa jatkuvasti sen varmistamiseksi, että tapaaminen sujuu lapsen kannalta turvallisella ja muutenkin asianmukaisella tavalla ja että lasta ei ilman lupaa viedä pois tapaamisesta.

Tapaamista valvovan henkilön tulee lähtökohtaisesti olla koko tapaamisen ajan samassa tilassa lapsen ja vanhemman kanssa tai muuten jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin.

Tuetut tapaamiset

Tuetulla tapaamisella tarkoitetaan tapaamista, johon liittyy ulkopuolisen henkilön myötävaikutusta, mutta myötävaikutus ei ole luonteeltaan yhtä intensiivistä kuin valvotussa tapaamisessa.

Tuetussa tapaamisessa ulkopuolinen henkilö on tarvittaessa saatavilla, mutta hänen ei tarvitse olla koko ajan samassa tilassa lapsen ja vanhemman kanssa. Hän huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta ja seuraa tilannetta.

Tuen tarve voi vaihdella tapauskohtaisesti, ja tapaamiseen liittyvä tuki on sen mukaisesti mahdollista määritellä kussakin tapauksessa erikseen.