Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
24.04.2018

Valtuuston kokouksen 24.4. päätökset

Päätöslyhennelmä valtuuston 23.4. kokouksessaan tekemistä päätöksistä

 

Asia 12: Johtajasopimus kaupunginjohtaja Jari Parkkosen kanssa

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä Heinolan kaupunkia sitovaksi liitteen mukaisen johtajasopimuksen.

Sopimuksen kohdasta 5 muutettiin ”kaupunginjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan 12 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvausta vastaan, kun virkasuhde on kestänyt enintään 8 vuotta” muotoon ”kun virkasuhde on kestänyt alle 8 vuotta”.

Kaupunginjohtaja aloittaa työt 28.8.2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 13: Kimolan kanavan rahoitusosuus, vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelman muuttaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää, että se muuttaa vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019 taloussuunnitelman investointiosaan sisältyvää elinvoimatoimialan hanketta ”Yritykset ja työ” seuraavasti:

 

Perustelut: Osuus Kimolan kanavaan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 14: Lakkautettavat virat Tekniikkatoimialalla

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää lakkauttaa seuraavat Tekniikkatoimialan ruoka- ja siivouspalveluiden virat 1.4.2018 lukien:

 110015 Siivooja

 110009 Sairaala-apulainen

 110013 Sairaala-apulainen

 110028 Sairaala-apulainen

 191027 Ravitsemistyöntekijä

 191007 Ravitsemistyöntekijä

 191010 Ravitsemistyöntekijä

 191019 Ravitsemustyöntekijä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 15: Valtuustoaloite / Entisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden muotokuvamaalaukset Heinolassa

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää todeta

1) vastauksen riittäväksi ja
2) asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Kohta 1) Valtuutettu Kekkonen esitti valtuutettu Peltosen kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Äänestys: 37 jaa ääntä ja 6 ei-ääntä.

Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin

 

Asia 16: Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää muuttaa hallintosäännön 23.5 pykälää seuraavasti:

Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta

Tekninen lautakunta vastaa rakennusten rakentamisesta, rakennuttamisesta ja rakennuttamistavasta sekä asunto-asioista, lukuun ottamatta yli 3 milj € rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymistä, jotka hyväksyy valtuusto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kategoria: