Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
14.03.2018

Valtuuston 12.3. kokouksen päätökset

Päätöslyhennelmä valtuuston 12.3. kokouksesta

Asia 8: Ranta-asemakaava 62/Rak Pursijärvi

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä 21.9.2017/5.1.2018 päivätyn ranta-asemakaavan 62/Rak, Pursijärvi.

Hyväksytty ranta-asemakaava-asiakirja arkistoidaan Heinolan kaupungin päätearkistoon tehtäväluokkaan 10.02.04.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen

Asia 9: Valtuustoaloite / Selvitys, mistä johtuu kaupungin omistamien kiinteistöjen huono kunto

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää todeta 1) vastauksen riittäväksi ja 2) asian aloitteena loppuun käsitellyksi

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen

Asia 10: Valtuustoaloite / Ilkka Jaakkolan asema kaupunginhallituksessa

Jaakkola poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi 

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää vastata Matti Sepän aloitteeseen Ilkka Jaakkolan vaalikelvottomuuden toteamisesta ja uuden jäsenen valitsemisesta kaupunginhallitukseen seuraavasti:

Heinolan valtuusto on 12.6.2017 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä valinnut Ilkka Jaakkolan kaupunginhallituksen jäseneksi, päätöstä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa on vaalikelpoisuus tutkittu eikä vaalikelpoisuuden esteitä ole todettu olevan.

Ilkka Jaakkolan omistama yhtiö, jonka toimitusjohtaja hän myös on, ei ole ”sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa [Heinolan kaupunginhallituksessa] tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan hyötyä tai vahinkoa”: (Kuntalain 73 § 1 mom 4)-kohta)

Ilkka Jaakkola perusti uuden yrityksen Y-tunnuksella 2823447-4 29.3.2017. Samaan aikaan hän osti yritykselle Rakennustoimisto Valve Oy:n nimen. Entisen Rakennustoimisto Valve Oy:n Y-tunnus on 0285715-5 ja se on nykyään nimeltään Touko Capital Oy. Tämän yhtiön kanssa kaupunki oli tehnyt uimahalliurakan, ja ko. yrityksellä on edelleen vastuu uimahallista, ei uudella, Ilkka Jaakkolan omistamalla rakennustoimisto Valve Oy:llä. Niemelä-taloon liittyvä uutisointi 23.2.2017 koskee Touko Capital Oy:tä nykyään, mutta uutisoinnin aikaan nimi oli vielä vanha. Uimahallin rakentamisessa Ilkka Jaakkola ei ole ollut missään asemassa. Asia on tarkistettavissa kaikista urakkaa koskevista asiakirjoista. Nykyinen Rakennustoimisto Valve Oy ei omista Heinolasta neliösenttimetriäkään maata, ainoastaan liikekiinteistöosakkeen Laaksokatu 2:sta.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen

Asia 11: Kuntalaisaloitteet

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää 1) merkitä v 2017 valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt kuntalaisaloitteet tiedoksi pöytäkirjan liitteen mukaan ja 2) toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen

Kategoria: Yleinen