Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
11.12.2018

Valtuusto hyväksyi talousarvion – äänestyksiä vanhusten palveluista ja kouluista

Heinolan valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan eilen 10.12.2018. Talousarvion useista kohdista äänestettiin. Muut valtuustoasiat hyväksyttiin ilman äänestyksiä.

Talousarvion palvelukeskus Kanervalaa koskevaan kohtaan tehtiin kaksi muutosesitystä. Valtuutettu Aimo Bonden esitti toiminnalliseksi tavoitteeksi, että Kanervalan toimintaa jatketaan vuoden 2019 ajan ja asiakkaat siirtyvät vuoden kuluessa muihin asuntoihin. Lisäksi hän esitti, että alkuvuodesta 2019 päivitettäisiin Kanervalan asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat asumisratkaisun osalta. Samoin esitys sisälsi, että asukkaille turvataan asuinpaikka Heinolasta, ja että asumispalveluiden tuottajien kanssa selvitetään sijoittumismahdollisuudet muihin palveluasuntoihin ja sovitaan menettelytavoista ja aikatauluista. Selvityksen tuloksia käsitellään esityksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä. Valtuutettu Fuat Wafin kannatti esitystä, jolloin asiasta äänestettiin. Esitys sai taakseen 23 valtuutettua, kun 8 valtuutettua äänesti alkuperäisen esityksen puolesta ja 12 tyhjää.

Valtuutettu Kauko Kekkonen esitti tekstimuutoksen toimintaympäristön kuvaus -kohtaan Kanervalaan liittyen, että vanhusten ryhmätoiminta jatkuu normaalisti palvelukeskuksen tiloissa vuoden 2019 loppuun, ja että määrärahat toiminnalle palautetaan vuodelle 2019. Valtuutettu Marko Heino kannatti Kekkosen esitystä. Esityksestä äänestettiin, jolloin Kekkosen esitys sai taakseen 26 valtuutettua, kun 12 äänesti vastaan ja 1 tyhjää.

Kanervalaan liittyen poistettiin myös talousarvion henkilöstösuunnitelmaliitteestä yksimielisesti teksti sen toiminnan lakkaamisesta 30.9.2019 mennessä valtuutettu Seija Kasurisen esityksestä. Hoito- ja vanhuspalveluihin liittyen hyväksyttiin myös yksimielisesti Sami Salmisen tekemä aloite asuntopoliittisen ohjelman valmistelusta.

Hoito- ja vanhuspalveluiden yhteydessä Valtuutettu Helga Nurminen-Ekholm esitti, että kohtaan lisätään 324 000 euron määräraha vanhusten päivätoimintaan ja muutetaan päivätoimintaa koskeva virke siten, että päivätoiminta jatkuisi entisellä tavalla. Valtuutettu Anne Ronkainen kannatti Nurminen-Ekholmin esitystä, jolloin asiasta äänestettiin. Äänet jakautuivat tasan 21-21, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi asian kaupunginhallituksen esityksen hyväksi. Äänestyksessä annettiin 1 tyhjä ääni.

Opetus- ja koulutuspalveluissa puhutti koulujen yhdistäminen ja uusien koulujen rakentaminen

Kohdassa opetus- ja koulutuspalvelut valtuutettu Kaija Järvinen teki esityksen, jonka mukaan Vierumäen ja Myllyojan kouluja sekä Lusin ja Kirkonkylän kouluja ei yhdistettäisi hallinnollisesti. Valtuutettu Timo Erkkilä kannatti Järvisen esitystä. Asiasta käydyssä äänestyksessä Järvisen esitys hävisi äänin 14-29, jolloin päätökseksi jäi kaupunginhallituksen esitys.

Valtuutettu Kauko Kekkonen esitti toimenpidealoitteena, että kaupungissa pitäisi tehdä uusi kouluverkkoselvitys. Valtuutettu Jorma Peltonen kannatti Kekkosen esitystä, joka kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 8-31. Äänestyksessä annettiin 4 tyhjää ääntä.

Tilakeskuksen talousarviokohtaan liittyen valtuutettu Fuat Wafin esitti toimenpidealoitteena, että Kailaan koulu pitäisi rakentaa elinkaarimallilla ja käyttäen rakentamisessa pääosin puuta. Valtuutettu Timo Erkkilä kannatti Wafinin esitystä. Valtuutettujen Tiina Bragge ja Risto Turunen vastustettua toimenpidealoitetta asiasta äänestettiin. Äänestyksessä Wafinin esitys hävisi täpärästi äänin 21-22, eikä toimenpidealoitetta hyväksytty.

Muut asiat hyväksyttiin äänestyksittä

Muista asioista hyväksyttiin sosiaali- ja terveys –toimialan lisämäärärahaesitys, jonka mukaan toimiala saa lisää rahaa 1 602 00 euroa. Muiden toimialojen määrärahamuutokset hyväksyttiin samoin äänestyksettä.

Valtuusto hyväksyi myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2018-2021.

Liikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon ulkoistamista koskevaan valtuustoaloitteeseen valtuusto päätyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti toteamaan nuorisopalvelujohtajan liikuntajaostolle alun perin tekemän vastauksen riittäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että liikuntapaikkojen hoitoa ja ylläpitoa ei ulkoisteta, koska asiasta on ensi vuoden sitovana voimassaoleva sopimus kuntatekniikan kanssa, joten ulkoistamiselle ei nähdä taloudellisia ja toiminnallisia perusteita.

 

Kategoria: