Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
20.02.2017

Uusi hallintosääntö muovaa kaupungin organisaatiota ja toimintaa asiakaslähtöisemmäksi

Heinolan kaupunki on valmistellut uutta hallintosääntöä, joka muovaa kaupungin organisaatiota ja toimintatapoja.

Kesäkuun alussa voimaan tulevalla hallintosäännöllä ja sen mukaisilla toimilla kaupunki varautuu tuleviin kunnan tehtävien muutoksiin sekä uuteen kuntalakiin ja sen asettamiin tarpeisiin. Uuden hallintosäännön myötä myös kaupunkiorganisaatio uudistuu.

- Uudistuksessa tärkeintä on asiakaslähtöisyys, se miten voisimme sujuvoittaa ja mahdollistaa asukkaiden ja muiden asiakkaiden arkea. Haluamme muokata palveluitamme asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Siksikin on erittäin tärkeää, että saamme myös lisättyä keskustelua asukkaiden ja muiden tahojen kanssa, kertoo hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin.

Kaupunki haluaa jatkossa käyttää resurssejaan tehokkaammin, jotta paras osaaminen saadaan koko organisaation ja asiakkaiden käyttöön. Valmistelussa olevan hallintosäännön mukaisesti kaupungin organisaatio jakautuisi uudessa muodossaan viiteen toimialaan: yhteiset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvointipalvelut, tekniset palvelut, elinvoimapalvelut sekä lupa- ja valvontapalvelut.

Toimialojen toimintaa johtavat, ohjaavat ja kehittävät niiden mukaiset lautakunnat, jotka myös varaavat asiakkaille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteisten palveluiden toimiala sen sijaan toimii uudessa mallissa suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Sen tehtävänä on tukea koko organisaatiota kulkemaan kohti strategian keskeisiä tavoitteita.

- Huhtikuun kuntavaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa toimialojen toimintaan, sillä kesällä aloittava uusi valtuusto asettaa syksyllä lautakunnille tavoitteet seuraaville vuosille, Malin sanoo.

Uusi hallintosääntö toisi mukanaan myös uusia vaikuttamismahdollisuuksia nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostojen rinnalle. Kaupunki kaavailee uusia raateja nostamaan esiin lapsiperheiden, elinkeinoelämän ja kaupunginosien sekä kylien näkökulmia ja tarpeita. Nuorisovaltuuston, neuvostojen ja raatien muodostamista ja toimintatapoja uudistetaan kevään kuluessa entistä laajempien ja elävämpien vaikuttamiskanavien luomiseksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.2. esittää lautakuntien lausuntojen ja valtuustoryhmien kannanottojen jälkeen muovautunutta hallintosääntöä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Valtuusto päättää hallintosäännöstä maaliskuussa.


Lisätietoja:

Hallinto- ja kehitysjohtaja
Sinikka Malin
044 769 3022
sinikka.malin(a)heinola.fi

Kategoria: Yleinen