Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
22.08.2017

Uudet raadit lisäämään Heinolalaisten vaikuttamismahdollisuuksia

Kaupunginhallitus päätti eilen kokouksessaan Heinolan uusien vaikuttamistoimielinten eli raatien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Kaupunki sai kolmen vanhan vaikuttamistoimielimen - nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston - rinnalle kolme uutta raatia. Uudet raadit ovat elinkeinoasioiden raati, lapsiperheraati sekä kylä- ja kaupunginosaraati.

Raadeissa käydään keskustelua päätöksenteossa valmisteluvaiheessa olevista asioista sekä kuntalaisten esiin nostamista aiheista. Vaikuttamistoimielimistä uusimmat toimivat avoimina raateina vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raateihin voivat osallistua kaikki käsiteltävistä asioista kiinnostuneet.

Vanhus- ja vammaisneuvostot toimivat myös jatkossa edustuksellisina toimieliminä, joiden jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Puheenjohtajat nämä raadit valitsevat keskuudestaan. Nuorisovaltuuston toiminta säilyy muuten nykyisellään, mutta rinnalle tulee vähintään kaksi uutta kaikille avointa yleisötilaisuutta.

Raadit muodostavat suoran linkin virkamieshallinnon ja kaupunkilaisten välille. Myös kuntalaisten ja luottamushenkilöiden suhde vahvistuu uusien raatien myötä. Hallitus päätti, että uusien raatien puheenjohtajina toimivat luottamuselinten puheenjohtajat.

Kaikkia raateja varten muodostetaan myös sähköisen keskustelun alustat, joilla käydään jatkuvaa keskustelua päätöksenteossa valmisteilla olevista asioista. Raatien tarkoitus on toimia kaupunkilaisten näkökulmana päätöksenteon valmistelussa.

Kategoria: Yleinen