Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ungdomstjänster

Heinola stads ungdomstjänsters uppgift är att stöda barns och ungas tillväxt och stärka deras medborgarfärdigheter och sociala förmågor. Ungdomstjänsterna organiserar handledd verksamhet, riktad smågruppsverksamhet och olika evenemang i samarbete med andra aktörer.

Ungdomstjänsternas uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete med målet att tillsammans med den unga söka svar på aktuella frågor och hjälpa den unga hitta de tjänster han eller hon behöver.

Enligt ungdomslagen ska unga anordnas möjlighet att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå. De unga ska också höras i ärenden som gäller dem. De ungas påverkningskanal i de här frågorna är ungdomsfullmäktige.

Ungdomstjänsterna ansvarar för de ungas verkstäder i Työpaja Torppa och i inredningsbutiken Juhla ja Lahja. I verkstäderna framhävs inlärning i arbetet, livshanteringsförmåga och sociala färdigheter. Målet är att varje ung som kommer till verkstaden efter verkstadsperioden hittar ett lämpligt alternativ åt sig. 

Kontaktpersoner:

  • Chef för ungdomstjänsterna Anne Pänkäläinen tfn 050 595 1427 , anne.pankalainen@heinola.fi
  • ansvarig handledare Paula Tuominen tfn 044 797 7013, paula.tuominen@heinola.fi
    Språk: finska, engelska, svenska