Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Undervisning och utbildning

Varje barn som är fast bosatt i Finland är läropliktigt. Det gäller även barn med invandrarbakgrund som bor i Finland. Läroplikten börjar vanligen det år då barnet fyller sju år. Läroplikten slutar när man klarat av klasserna 1-9 i grundskolan eller när det gått tio år sedan man började skolan.

Heinola stad erbjuder alla elever i åldern för grundläggande undervisning kvalitativ undervisning i en trygg miljö. Till servicen hör också stödtjänster, som t.ex. skolhälsovård, studiehandledning och skolmat. Eleven är berättigad till avgiftsfri skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan är längre än 5 km. Elever i årskurserna 1 och 2 har möjlighet att delta i frivillig och avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen.

I Heinola stad finns nio skolor som erbjuder grundläggande utbildning:

  • Skolorna i Jyränkö, Kyrkobyn (Kirkonkylä), Lusi, Myllyoja, Niemelä och Vierumäki, klasserna 1-6.
  • Tommolan koulu, klasserna 1-2.
  • Seminaarin koulu, klasserna 1-6 i allmän undervisning samt smågrupper för specialundervisning i klasserna 1-9.
  • Lyseonmäen koulu, klasserna 7-9.

Alla skolor följer stadens gemensamma läroplan. Men varje skola har sin egen verksamhetskultur och betoning i undervisningen. I skolorna ordnas också frivillig klubbverksamhet, vanligen efter skoldagarna.

I Heinola finns också möjlighet att fortsätta studierna efter den grundläggande utbildningen. Heinola stad har ett gymnasium där man kan idka allmänbildande studier och ta studentexamen. Koulutuskeskus Salpaus erbjuder yrkesutbildning i Heinola. I Heinola finns också ett musikinstitut som upprätthålls av staden.

Kontaktpersoner

  • Direktör för bildningsväsendet, Pirjo Hepo-oja, 0500 717 310, förnamn.efternamn@heinola.fi
  • Utbildningsdirektör, Johannes Rinkinen. 050 556 5934. förnamn.efternamn@heinola.fi
  • Ekonomisekreterare, Eija Launia, 044 797 7020, förnamn.efternamn@heinola.fi
    Språk: finska, engelska