Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Ulkopaikkakuntalaisten hoito

Ulkopaikkakuntalaisille potilaille annetaan aina KIIREELLINEN hoito.

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan ”Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psyko-sosiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista”.

Kiireellinen hoito on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, joiden tulee saada hoito nopeasti, jotta terveyshaitoilta vältytään. Esim. akuutit infektiot, akuutit tuki- ja liikuntaelinoireet, jotka eivät voi odottaa, akuutit vammat, akuutit kiputilat, akuutit mielenterveyden häiriöt, ensiapua vaativat oireet, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen (esim astma, sepelvaltimotauti, korkeat verenpaineet, diabeteksen sokeriheittelyt, niveltulehdukset ym.)

Kiireellistä hoitoa ei sen sijaan ole enää jatkokontrollit, haavahoitajan vastaanotot jatkossa, murtumien kontrollikäynnit, pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinoireet. Kiireellistä hoitoa eivät ole myöskään erilaiset kiireettömät todistukset tai pitkäaikaissairauksien tavanomainen hoito. Näissä asiakas ohjataan omalle kotipaikkakunnalle, ellei potilaalla ole mukanaan hoitosuunnitelmaa, minkä perusteella hoitosuunnitelman mukaista hoitoa voidaan antaa Heinolassa.

Poikkeuksena Heinolassa opiskelevat, sillä lain mukaan opiskelijoille on tarjottava myös sairaanhoidon palvelut opiskeluterveydenhuollon lisäksi. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta). Heinolassa opiskelevat voivat asioida Heinolassa myös kiireettömissä asioissa.

Kiireettömissä asioissa saa ajan ainoastaan, jos on hoitosuunnitelman mukainen hoito, on tehnyt terveysaseman vaihdon tai on maksusitoumus tai on Heinolassa opiskeleva, opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluva. Tämä koskee myös kaupungilla tai terveyskeskuksessa työskenteleviä ulkopaikkakuntalaisia, joilla terveyspalveluiden osalta hoitopaikka on työterveyshuolto tai oman paikkakunnan terveyspalvelut, ellei vaihtoa ole tehty.

Terveydenhuoltolaissa on annettu potilaille kiireettömiä tilanteita varten valinnanvapaus eli potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Terveysasemanvaihtolomake löytyy mm. Heinolan kaupungin nettisivuilta:

Terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapaus

Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta.

Lisäksi potilas voi valita erikoissairaanhoidossa minkä tahansa julkisen sairaalan (jolloin kussakin lähetteessä mainitaan valinnanvapauden käyttäminen).