Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Työpaja Torppa

Työpaja Torppa toimii Heinolan kaupungin työllisyyspalveluiden alaisuudessa, elinvoimapalveluiden toimialalla. Torpan toiminta on alkanut jo vuonna 1994 ja tällä hetkellä Torppa toimii sekä Reumantie 4:n kiinteistössä, että keskustassa (Kirkkokatu 9). Keskustan työpajan yhteydessä toimii myös pajamyymälä Juhla & Lahja.

Työpaja Torpalla voi olla työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä palkkatuetussa työssä. Työpajalle voi hakeutua TE-palveluiden ja sosiaalitoimen kautta tai voit ottaa itse yhteyttä suoraan työpajan yksilövalmentajiin.

Elina Jokinen
044 769 4347

Tanja Koskinen
044 797 8619

Silja Hyttinen
044 587 1444

Työpaja Torppa on avoinna klo 8.00–15.00.

 

Työpajapedagogiikka 

Työpaja on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Perustehtävänä on tarjota työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämäntaitoja. Valmennuksen menetelminä voivat olla työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus. Eri valmennusmenetelmiä yhdistellään valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla.

Valmennus työpajalla noudattaa työpajapedagogiikan periaatteita. Työpajapedagogiikalla tarkoitetaan joustavassa oppimisympäristössä tapahtuvaa yksilön edellytysten mukaista, tekemällä oppimista korostavaa yksilöllistä ja suunnitelmallista valmennusta. Työn sisällöt vaihtelevat, sillä toiminnalla pyritään vastaamaan valmentautujan tarpeisiin hänen tilanteensa mukaisesti. Toimintaa voidaan muotoilla myös päivän pituuden, viikoittaisten toimintapäivien määrän ja toiminnan sisällön mukaan.

Työpajalla kiinnitetään huomiota valmentautujien yksilöllisiin tarpeisiin, etenemisvalmiuksiin ja vahvuuksiin. Valmennusprosessi on aina suunnitelmallinen ja tavoitteellinen. Tärkein tavoite on työpajatoimintaan osallistuvan valmentautujan työ- ja opiskelukyvyn sekä ammatillisen osaamisen lisääntyminen ja siirtyminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Työpaja Torpan osastoilla tehdään asiakastöitä ammattitaitoisten työvalmentajien opastuksella. Työnteon ohessa annetaan yksilövalmennusta ja tukea moneen eri asiaan valmentautujan elämäntilanteen mukaan.