Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Työllisyydenhoitopalvelut

Heinolan kaupunki osallistuu alueensa työllisyydenhoitoon. Tavoitteena on mm. pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja elinkeinoelämän työvoimasaannin turvaaminen

Toimijat ja palvelut

Kaupungin työllisyydenhoitoasioita hoitaa keskitetysti elinvoimapalvelut, jossa toiminnan kehittämisestä ja arjen toiminnasta vastaa työllisyyskoordinaattori.

Työllisyydenhoidon tukena toimii työllisyystyöryhmä, joka koostuu kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenistä, kaupunginjohtajasta, työllisyyskoordinaattorista sekä TE-hallinnon edustajista.

Työllisyydenhoitopalveluihin osallistuu koko kaupunkikonserni eri toimialoineen järjestämällä työllisyydenhoidollista toimintaa.

Heinolan sisäistä työllisyydenhoitotyötä toteutetaan järjestämällä työnhakijoille työkokeilumahdollisuuksia sekä palkkatuettua työtä yhteistyössä TE-palveluiden kanssa.

Muita työelämään osallistumisen ja tutustumisen muotoja ovat kuntouttava työtoiminta sekä oppilaitosharjoittelut. Lisäksi kaupunki työllistää vuosittain kesätyöhön yli sata 15-17-vuotiasta heinolalaista nuorta.

Kaupunki tukee alueen työnantajia heidän työllistäessään Heinolassa asuvia pitkäaikaistyöttömiä Heinola-lisällä, jolla täydennetään TE-toimiston myöntämää palkkatukea.

Työllisyydenhoitoon osoitetuilla määrärahoilla voidaan työllistämisen lisäksi tukea Heinolan alueella toimivia työllisyydenhoidon hankkeita sekä muuta työllisyydenhoitoa tukevaa toimintaa.