Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Työllistämisen Heinola-lisä

 

Heinolan kaupunki maksaa Heinola-lisää työnantajille heikossa työmarkkina-asemassa olevien heinolalaisten työttömien työnhakijoiden palkkauskustannuksiin. Kysymyksessä on TE-toimiston myöntämää palkkatukea täydentävä, harkinnanvarainen tuki. Heinola-lisä ei saa vaikuttaa TE-toimiston myöntämään palkkatukeen alentavasti.

Heinola-lisän myöntämisen edellytys on TE-toimiston myöntämä palkkatuki työttömyyden kestosta ja osatyökykyisyydestä riippumatta.

Lisäksi Heinola-lisää voidaan myöntää harkinnanvaraisesti esimerkiksi sosiaalisin perustein.

Heinola-lisä myönnetään aina työllisyyskoordinaattorin esityksestä ja päätöksen tekee aina elinvoimajohtaja.

Heinola-lisää voidaan myöntää hakemuksesta harkinnanvaraisena tukena yrityksille, järjestöille, yhdistyksille, uskonnollisille yhteisöille sekä säätiöille.

Katso lisää Heinola-lisästä kohdasta liitteet.