Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Tuetun asumisen palvelut

Tuetun asumisen palvelut tarjoaa tukea ja ohjausta työikäisille heinolalaisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa ja arjenhallintaansa. Asumispalveluissa työskentelee palveluohjaaja, asumisneuvoja ja huolto-ja kunnossapitotyöntekijä.

Tuetun asumispalvelun palveluohjaaja ja asumisneuvoja ovat osa Heinolan kaupungin mielenterveys- ja päihdetyöryhmää. 

Toiminta

Tuetun asumisen palveluissa toteutetaan sosiaalista kuntoutusta jolla edistetään ihmisen arjenhallintaa ja ennaltaehkäistään asumisen ongelmia sekä niistä aiheutuvaa asunnottomuutta.

Pääasiallisena työmuotona on palveluohjaajan ja/tai asumisneuvojan kotikäynnit asiakkaan kodissa. Tarvittaessa työntekijä on mukana myös asiointikäynneillä, kuten esimerkiksi virastoissa tai terveydenhuollossa.

Asumispalveluiden työntekijät toimivat tiiviissä verkostoyhteistyössä asiakkaan muiden palveluntuottajien kanssa ja tarvittaessa koordinoivat asiakkaan palvelukokonaisuutta. 

Palvelut

Asumispalveluiden työntekijä ohjaa ja tukee asiakasta kotikäynneillä kaikissa asumiseen ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Asumispalveluita viedään myös mielenterveyskuntoutujien tukiasuntoihin, päihdeasuntoihin sekä itsenäistyvien nuorten yhteisötukiasuntoihin.

Asumispalvelut ylläpitää pienimuotoista kodintarvikevarastoa, jonne otetaan vastaan lahjoituksina kodin perustarvikkeita ja huonekaluja. Lahjoituksia ohjataan eteenpäin vähävaraisille asiakkaille lisäämään asumisviihtyvyyttä ja asumiseen sitoutumista. 

Tuetun asumisen palveluiden tavoitteena on asiakkaan elämäntilanteen selkiytyminen ja elämänhallinnan parantuminen, omasta hyvinvoinnista huolehtimisen taitojen karttuminen sekä asumistaitojen lisääminen. Asiakaskohtaiset tavoitteet ja tarvittavat palvelut määritellään asiakassuunnitelmaan yhdessä asiakkaan, asumispalveluiden työntekijän ja asiakkaan asioista vastaavan sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Onnistunut asuminen antaa voimavaroja myös muuhun elämänhallintaan. 

Asiakkaaksi hakeutuminen

Tuetun asumispalvelun asiakkaaksi hakeutumiseen on monia reittejä. Voit ottaa yhteyttä omaan sosiaali- ja terveystoimen työntekijääsi tai asumispalveluiden palveluohjaajaan.

Voit myös täyttää ohesta liitteenä avautuvan palveluasumishakemuksen rastittaen siitä kohdan tukiasunto ja postittaa sen. Hakemukset käsitellään moniammatillisessa mielenterveys- ja päihdetyöryhmässä ja sinuun otetaan yhteyttä.