Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Tonttien varaus- ja luovutusehdot

Varaus

Tontin varaus on voimassa 6 kk ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa 6 kk:lla.

Varausmaksu on maksettava 1 kk:n aikana varauspäätöksestä ehdolla, että varaus raukeaa. Varauksen perumisesta tulee ilmoittaa kiinteistö- ja mittausyksikölle.

Varausajan maksu on puolet vastaavan vuokra-ajan normaalista maanvuokrasta. Varaus tulkitaan lyhytaikaisen vuokrasopimuksen luontoiseksi.

Varausta ei voi siirtää kolmannelle.

Mikäli varaus purkautuu varaajan toimesta, ei varausmaksua palauteta.

Varatun tontin voi ostaa tai vuokrata.

Kauppa

Kauppakirja on allekirjoitettava 2 kk:n kuluessa tontin myyntipäätöksestä.

Kauppahinta on maksettava ennen kaupan allekirjoitusta.

Vuokraus

Vuokrasopimus on allekirjoitettava 2 kk:n kuluessa tontin vuokrauspäätöksestä.

Varsinaista vuokraa aletaan periä vuokrasopimuksen allekirjoittamista seuraavasta päivästä alkaen.

Elinkustannusindeksiin sidottu vuokra on maksettava vuosittain kesäkuun aikana.

Vuokratontin kauppa 

Vuokramiehellä on oikeus lunastaa tontti omakseen vuokrakauden aikana milloin tahansa.

Mikäli vuokralainen ostaa tontin viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, on kauppahinta edellisen kalenterivuoden vuokra pääomitettuna 5 % tai 6 % mukaan. Myöhemmin tehtävässä kaupassa kauppahinta sovitaan erikseen.

Rakentamisvelvoite

Tontille on rakennettava 2 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt rakentamisvelvoitettaan tai on luovuttanut tontin rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan sopimussakkona tontin myyntihinnan suuruisen summan.

Tontille on rakennettava 2 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos vuokramies laiminlyö rakentamisvelvollisuuden täyttämisen, on kaupungilla oikeus irtisanoa vuokrasopimus.

Asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 50 %.

Taksat

Tontin ostaja tai vuokraaja on velvollinen suorittamaan lohkomisesta aiheutuneet kulut voimassa olevan taksan mukaisesti ( perushinta 980 € / 1100 € ). Taksa: Tekla 17.1.2017.

Valmiiksi rakennetuista vesi- ja viemärijohtoliittymistä peritään taksanmukainen maksu.

Rakennusluvasta peritään taksanmukainen maksu.