Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, joka on vastuussa sen myöntämisestä ja maksamisesta. Tästä klikkaamalla Kelan toimeentulotuki-sivulle.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.

Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.
Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee. Sähköisen hakemuksen voit tehdä tästä.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myös Kelasta perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä: Kela siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotulohakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Hakemusten käsittelyajat

Päätös tehdään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta kuntaan. Hakemuksen saapumispäivää ei lasketa määräaikaan, myöskään viikonloput ja arkipyhät eivät sisälly määräaikaan.

Kiireellisessä tapauksessa päätös annetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Ennen kuin ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotukihakemuksen voi toimittaa kuntaan, on samalle ajalle oltava voimassa oleva perustoimeentulotuenpäätös Kelasta tai hakemus vireillä. Jos voimassa olevaa perustoimeentulotukipäätöstä Kelasta ei ole, hakemuksen käsittely kunnassa voi viivästyä. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea ei pääsääntöisesti voida käsitellä ilman voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen voi liittää myös täydentävän/ehkäisevän hakemuksen, jolloin Kela toimittaa perustoimeentulotuen päätöksen jälkeen hakemukset kuntaan käsiteltäväksi.