Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Tilapäinen varhaiskasvatus

Pääsääntöisesti omassa kodissa tai muussa yksityisessä hoidossa oleva lapsi voi osallistua tilapäisesti kunnalliseen varhaiskasvatukseen 1 - 5 päivää kuukaudessa tai yksittäisiä tunteja esim. oman  hoitajan sairastumisen tai asioinnin ajan edellytyksellä, että vapaa paikka järjestyy.

Tilapäinen varhaiskasvatus on aina satunnaista ja tilapäistä eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi kysyä suoraan päiväkodin johtajalta.

Tilapäinen ns. parkkihoito ei keskeytä lapsen kotihoidon tuen etuutta.

Tilapäishoidon paikasta sekä päiväkoti- että perhepäiväkotipaikasta voi sopia suoraan alueen päiväkodin johtajan kanssa.

Tilapäishoidosta perittävät maksut

  • Alle 4 tuntia, 5 euroa tunnilta ja sisaruksista 2,50 euroa tunnilta
  • 4 - 10 tuntia, 16 euroa päivältä ja sisaruksista 12 euroa päivältä