Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Tilapäinen varhaiskasvatus

Perheille, jotka eivät tarvitse lapselleen säännöllistä varhaiskasvatuspaikkaa on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa silloin jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen varhaiskasvatus voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa.

Tilapäinen varhaiskasvatus on aina satunnaista ja tilapäistä eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi kysyä suoraan päiväkodin johtajalta.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään ns. parkkimaksua, joka on yli 4 tunnin päivästä 16,00 €, sisarelta 12,00 €. Alle 4 tunnin päivästä peritään tuntimaksu 5 €, sisarelta 2,50 €