Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Tehostettu kotikuntoutus (TEKO-TIIMI)

Tehostettu kotikuntoutus on asiakaslähtöistä kotona selviytymistä tukevaa toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista ja mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista päivittäisissä toiminnoissa. Tehostetulla kuntoutuksella pyritään ylläpitämään ja lisäämään asiakkaan toimintakykyä ja selvitymistä päivittäisissä toiminnoissa kotona. Asiakkaan tulee olla motivoitunut myös omatoimiseen kuntoutusharjoitteluun.

Lisäksi tehostettu kotikuntoutus-tiimi toteuttaa yhteistyössä kotihoidon kanssa kotihoidon kuntouttavia arviointijaksoja. Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjaudutaan Terveystuvan palveluohjauksen kautta, mikäli katsotaan tarpeelliseksi selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä. 

Kuntoutusjakson alussa asiakkaalle laaditaan kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa. Kuntoutumissuunnitelmaa toteutetaan kuntoutusjaksolla terapeuttien ja hoitohenkilöstön tuella ja ohjauksella. Toimintakykyä ja selviytymistä sekä kuntoutumisjakson pituutta seurataan ja arvioidaan viikottain. Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkuudet kestävät pääsääntöisesti enintään kuusi (6) viikkoa.

Tehostettuun kotikuntoutukseen kuuluu fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja 2 lähihoitajaa. Lähihoitajien kuntoutustoimintaa on viikon kaikkina päivinä, arkisin ja viikonloppuisin klo 8-16.00 välillä. Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin tavoittaa arkisin klo 8-16.00.

Hoitoon hakeutuminen

Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkaaksi tullaan Terveystuvan palveluohjauksen kautta tai osaston lähetteellä. Hoitoon hakeudutaan esimerkiksi leikkausoperaation tai osastojakson jälkeen tai muuten yleiskunnon heikentyessä. Asiakkaan toimintakyky voi olla heikentynyt esimerkiksi äkillisen sairauden tai yleistilan heikkenemisen johdosta tai asiakas tarvitsee tehostettua kuntoutusta operaation jälkeen vielä kotona.

Asiakasmaksu

Asiakasmaksu on 12 e/vrk riippumatta vuorokauden aikana tehtävistä käyntien määristä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle käynnit ovat maksuttomia.