Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sysselsättningstjänster och sysselsättning

Syftet med sysselsättningsverksamheten är att förbättra ställningen för långtidsarbetslösa heinolabor och sådana som har en svag ställning på arbetsmarknaden, att stöda dem i livshanteringen och förebygga marginalisering. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid aktivering av långtidsarbetslösa och unga. Vi utför sysselsättningsarbete tillsammans med arbetskraftsmyndigheter och andra aktörer.

Till sysselsättningstjänsterna hör bland annat sysselsättning med lönestöd, koordinering av sysselsättningsanslag, sommarjobb för unga samt rehabiliterande arbete. Sysselsättningstjänsterna är också avsedda för dem som riskerar att bli marginaliserade och personer under 25 år som inte fått en studieplats.

Stödande av individuella sysselsättningsvägar och tryggande av arbetskraft för näringslivet är viktiga målsättningar för staden. Vi vill med vår verksamhet allt aktivare arbeta för att nå de målen.

Tjänsterna är avsedda för arbetslösa heinolabor och de nås via TE-byrån.

Heinola stads kontaktperson:

  • sysselsättningskoordinator Tero Auvinen, tfn 044 769 4250, förnamn.efternamn@heinola.fi
    Språk: finska