Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
30.01.2018

Suunnitelmien hyväksyminen / Stora Enso Packaging Oy Heinolan tehdas

JULKIPANOILMOITUS
Ympäristön suojelu 
Päätöksen antopäivä 31.1.2018

Yllä mainittuna päivänä annetaan seuraava päätös ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisista suunnitelmista
Lupaviranomainen ja päätöspäivä:
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 24.1.2018

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §  Kylä/kaupunginosa            Hakijan nimi
         Kiinteistön nimi/Kortteli      Toimenpide
         RN:o/Tontti

23     Sahanniemi                       Stora Enso Packaging Oy
         Stora Enso Packaging Oy   Suunnitelmien hyväksyminen:
         Heinolan tehdas                Toiminnan lopettamissuunnitelma ja
         111-7-12-5                         tutkimussuunnitelma maaperän
                                                pilaantuneisuuden selvittämiseksi
 
(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.3.2018)

Julkipantu ilmoitustaululle: 30.1.2018 - 3.3.2018

Muutoksenhaku: Ympäristönsuojelulain mukaiseen päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta: Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Heinolan ympäristötoimistosta, os. Rauhankatu 3, 1. kerros, puh. 044 797 6993.

Kategoria: Ilmoitukset