Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
19.11.2018

Suomen selkäranka E75 -seminaari täytti valtuustosalin

Suomen selkäranka E75 -liikenneseminaari 19.11.2018

Suomen selkäranka E75 -seminaari keräsi valtuustotalolle suuren yleisön. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi kansanedustaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari. Seminaarissa kuultiin monia mielenkiintoisia esityksiä liikenteeseen liittyvistä aiheista.

Tero Jokilehto Liikenne- ja viestintäministeriöstä muistutti omassa esityksessään, että ilmastonmuutos tulee olemaan keskeisin liikkumiseen vaikuttava asia tulevaisuudessa. Hän totesi myös esityksessään, että liikenteen päästöt on puolitettava 2030 mennessä.

Tuula Säämänen liikennevirastosta kertasi, miten väyläverkon kehittämisessä huomioidaan ympäristö- ja muiden vaikutusten arviointi.

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen toi keskusteluun yrityselämän näkökulman. Hän muistutti, että Päijät-Hämeen näkökulmasta runkoverkkoesitys vaikuttaa hyvältä, koska siinä on mukana maakunnan keskeiset valtatiet 4 ja 12.

Arto Kärkkäinen Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoi Hartola-Oravankivensalmi-välin kehittämishankkeesta. Kyseisen välin kehittäminen parantaisi liikenteen sujuvuutta nelostiellä ja llikenneturvallisuutta.

Keskustelua herätti erityisesti liikenteen päästöjen vähentämistavoite. Keskustelussa nousivat esiin erilaiset liikennemuodot: ratahankkeet ja mm. mopot ja moottoripyörät. Samoin keskustelua käytiin ajonopeuksista ja nopeuden valvonnasta.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen veti seminaarin yhteen. Hän muistutti puheenvuorossaan, että vaikka vaalien alla nousee paljon uusia liikenteen kehittämiseen liittyviä avauksia, on nyt jo olemassa paljon suunnitelmia, joiden eteen päin vieminen olisi paikallaan. Hänen mukaansa Etelä-Suomen reuna-alueet kärsivät liikennehankkeisiin liittyvästä aluepolitiikasta. Parkkonen muistutti, että Heinola on ollut aktiivinen maakunnan liikenneasioissa, mm. rataliikenteen kehittämisessä.

Kategoria: