Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sosiaalityön palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin.

Arvioinnit tehdään lapsiperheiden sosiaalityössä: sosiaalityöntekijä ja/tai -ohjaaja työstävät selvityksen yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Arvioinnin aloittaminen edellyttää asiakkaan suostumusta, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin asiakkaalta itseltään.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Ketkä ovat ilmoitusvelvollisia?

Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1-7 työpäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen.