Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa muistutuksen teossa
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi, sekä
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvityksen vuosittain kaupunginhallitukselle.

Heinolassa sosiaaliasiamiehenä toimii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään kuuluva sosiaaliasiamies.