Nalle istuu pöydällä

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sekä yksityishenkilö että viranomainen. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa lapsen tilanteesta huolestunut henkilö, kuten vanhemmat, sukulaiset, ystävät tai lapsi itse. Yksityishenkilöllä on ilmoitusoikeus ja ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain (2007) 25 § mukaan.

Huoli herää, jos jokin lapsen kasvuoloja, terveyttä tai kehitystä vaarantava tekijä tulee ilmi. Tällainen voi olla esim. lapsen hoidon, valvonnan ja kasvatuksen laiminlyönti, lapsen alistaminen, lapseen kohdistuva ruumiillinen tai henkinen väkivalta, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, vanhempien keskinäinen väkivalta ja riitaisuus, vanhempien päihteidenkäyttö, vanhempien fyysinen tai psyykkinen sairaus. Lapsi voi vaarantaa omaa terveyttään tai kehitystään esim. käyttämällä päihteitä tai syyllistymällä rikkeisiin.

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä oheisen linkin kautta.

Etusivu