Opiskelija

Voit lähettää hoitoosi liittyviä sähköisiä esitietoja useaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yksiköihin. Hoitosi suunnittelua varten täytä esitieto-lomakkeet huolellisesti ja ajantasaisilla tiedoilla. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua asiointia hoitavaan yksikköösi.

Esitietolomakkeita löydät muun muassa Päijät-Hämeen keskussairaalan eri yksiköihin ja poliklinikoille. Lisäksi saatavillasi on yhteydenottolomakkeita apuvälineiden lainaamista ja omien ruokailutottumustesi arviointia varten.

Etusivu