Mies puiston penkillä

Päiväaikaista toimintaa järjestetään kehitysvammaisille ja vammaisille nuorille ja aikuisille tukemaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä ja edistämään sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Toiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa. Toiminnan tavoitteina on vammaisten henkilöiden osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Vammaisten päivä- ja työtoimintaa tuotetaan Heinolassa omana palveluna Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmissä ja ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Rytmissä järjestetään työ- ja päivätoimintaa vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Toiminta tukee ja edistää asiakkaiden osallisuutta sekä osatyökykyisten työllistymistä. Rytmi tarjoaa mielekästä tekemistä yksilöllisten toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti sekä rytmiä arkeen. Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kiipijäntie 2, Heinola.

Palveluihin hakeudutaan vammaispalvelun sosiaaliohjaajan kautta.

Etusivu