Pyörätuoliramppi

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää sinulle, jos sinulla on vamman ja / tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnissa sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Kuljetuspalveluihin kuuluu työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnalliseen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset kuljetukset. Matkoja myönnetään asuinkuntasi alueelle ja lähikuntiin. Kuljetuspalveluun kuuluu lisäksi saattajapalvelu.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat toissijaisia moneen muuhun lakiin nähden. Tämän vuoksi matkoja ei voi käyttää esim. sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- ja kuntoutusmatkoihin, joihin voi saada korvauksen sairasvakuutuslain nojalla Kelasta.

Toimi näin

Hae kuljetuspalvelua kirjallisella tai sähköisellä vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen tarvitset liitteeksi lääkärinlausunnon tai muun riittävän terveydenhuollon selvityksen toimintakyvystäsi. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee lisäksi liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta. Voit olla myös puhelimitse yhteydessä vammaispalvelun sosiaaliohjaajaan.
Sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, tarvittaessa mukana on myös sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään viranomaispäätös.

Vaikka et olisi oikeutettu saamaan vaikeavammaisille tarkoitettua kuljetustukea, sinulla voi olla oikeus hakea sosiaalihuollon kuljetuspalvelua.

Etusivu