Iloinen Down-tyttö

Vammaisten taloudelliset avustukset

Sinulle voidaan myöntää korvausta asunnon muutostöihin, jos toimiminen, liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossasi on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (esim. ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Voit saada taloudellista tukea erilaisiin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, jotta selviät itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista esimerkiksi liikkumisessa ja viestinnässä. Korvaus on puolet välineen, koneen tai laitteen kohtuullisista kustannuksista. Vamman vaatimat muutostyöt vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen korvataan kokonaan. Laite tai väline voidaan myös antaa korvauksetta käyttöösi.

Sinulle voidaan korvata pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavasta erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvia välttämättömiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Voit saada korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin, jos valmisvaatteet tai -jalkineet eivät sellaisinaan ole käytettävissä vamman tai sairauden vuoksi.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä vaate- ja ravintokustannukset kuuluvat vammaispalvelulain hankinnanvaraisiin tukitoimiin ja niitä myönnetään määrärahojen mukaan.

Toimi näin

Hae vammaispalvelulain mukaisia taloudellisia avustuksia kirjallisella tai sähköisellä vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen tarvitset liitteeksi asiantuntijalausunnon. Voit olla myös puhelimitse yhteydessä vammaispalvelun sosiaaliohjaajaan.
Sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, tarvittaessa mukana on myös sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään päätös haetusta palvelusta.

Etusivu