Mies pyörätuolisssa

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voidaan myöntää sinulle, jos tarvitset jatkuvaluontoisesti tai toistuvasti toisen henkilön apua tai tukea päivittäisiin toimiin, opiskeluun, työhön, harrastuksiin ja/tai sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sinun tulee kyetä itse määrittämään tarvitsemasi avun sisältö, määrä ja toteuttamisaika. Avun tarpeen tulee olla pitkäaikainen tai pysyvä. Henkilökohtaisen avun määrää arvioidaan yhdessä vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan ja/tai sosiaalityöntekijän kanssa.
Sinulle on mahdollista järjestää henkilökohtainen apu joko työnantajamallilla, palvelusetelillä tai ostopalveluna. Kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset lakisääteisine maksuineen, jos toimit työnantajana.  

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulla voi olla oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos olet vaikeavammainen henkilö ja avun tarpeesi on pysyväisluonteista. Sinulla tulee olla riittävästi voimavaroja määritellä tarvitsemasi avun sisältö ja määrä. Sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta kanssasi ja tarvittaessa perheesi tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Toimi näin

Hae henkilökohtaista apua kirjallisella tai sähköisellä vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen tarvitset liitteeksi asiantuntijalausunnon. Voit olla myös puhelimitse yhteydessä vammaispalvelun sosiaaliohjaajaan.
Sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, tarvittaessa mukana on myös sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman pohjalta tehdään päätös haetusta palvelusta.

Jos tarvitset neuvoja henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimisesta, voit olla yhteydessä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän Apuriin.

Etusivu