Mies onkii laiturilla

Vaikeavammaisten palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa tai sairautensa vuoksi jatkuvaa apua ja tukea vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen paljon. Palveluasuminen voidaan toteuttaa palvelutalossa, palveluasuntoryhmässä tai yksittäisessä asunnossa, joka on vaikeavammaisen omistus- tai vuokra-asunto. Palveluasumisessa omaan kotiin liittyviä palveluja voidaan järjestää muun muassa henkilökohtaisen avustajan, kotihoidon sekä omaishoidontuen avulla. Heinolan kaupunki järjestää palveluasumista palvelusetelillä ja ostopalveluna.

Kehitysvammaisten autettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon apua ja tukea elämäänsä. Autetussa asumisessa henkilökunta on vuorokauden ympäri paikalla. Ohjatussa asumisessa henkilö saa apua ja tukea päivittäin, mutta yövalvontaa ei ole, ja tuetussa asumisessa henkilöllä on oma koti ja hän saa tarvitsemaansa tukea kotiinsa. Heinolan kaupunki tuottaa omana toimintana autettua asumista Sahanniemen asumisyksikössä. Lisäksi kaupunki järjestää asumista palvelusetelillä ja ostopalveluna.

Palveluasumiseen kuuluvat vuokrasuhteinen asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluja voivat olla avustaminen:

  • liikkumisessa ja pukeutumisessa
  • henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa
  • palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen sekä viihtyvyyden edistämiseksi

Hae palveluasumista kirjallisella tai sähköisellä vammaispalveluhakemuksella. Hakemukseen tarvitset liitteeksi asiantuntijalausunnon. Voit olla myös puhelimitse yhteydessä vammaispalvelun sosiaaliohjaajaan.
Sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin, tarvittaessa mukana on myös sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään viranomaispäätös.

 

Etusivu