Vammaisten palvelut

Vammaisten palveluilla turvataan vammaisen kuntalaisen selviytyminen tavanomaisissa elämän toiminnoissa ja järjestetään hänelle tarpeenmukainen hoito ja huolenpito. Vammaispalveluja voit hakea, jos et selviydy päivittäisistä toiminnoista vamman tai sairauden takia ja kunnan peruspalvelut eivät ole riittäviä.

Etusivu