Stetoskooppi

Ulkopaikkakuntalaisille potilaille annetaan aina KIIREELLINEN hoito.

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan ”Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista”.

Kiireellinen hoito on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, joiden tulee saada hoito nopeasti, jotta terveyshaitoilta vältytään. Esim. akuutit infektiot, akuutit tuki- ja liikuntaelinoireet, jotka eivät voi odottaa, akuutit vammat, akuutit kiputilat, akuutit mielenterveyden häiriöt, ensiapua vaativat oireet, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen (esim astma, sepelvaltimotauti, korkeat verenpaineet, diabeteksen sokeriheittelyt, niveltulehdukset ym.)

Kiireellistä hoitoa ei ole jatkokontrollit, haavahoitajan vastaanotot jatkossa, murtumien kontrollikäynnit, pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinoireet. Kiireellistä hoitoa eivät ole myöskään erilaiset kiireettömät todistukset tai pitkäaikaissairauksien tavanomainen hoito.

Heinolassa opiskelevat saavat lain mukaan myös sairaanhoidon palvelut opiskeluterveydenhuollon lisäksi. Heinolassa opiskelevat voivat asioida Heinolassa myös kiireettömissä asioissa.

Kiireettömissä asioissa saa ajan ainoastaan, jos kyseessä on hoitosuunnitelman mukainen hoito, on tehnyt kirjallisen ilmoituksen terveysaseman vaihdosta tai on maksusitoumus tai opiskelee Heinolassa ja kuuluu opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Tämä koskee myös kaupungilla tai terveyskeskuksessa työskenteleviä ulkopaikkakuntalaisia, joilla terveyspalveluiden osalta hoitopaikka on työterveyshuolto tai oman paikkakunnan terveyspalvelut, ellei vaihtoa ole tehty.

Valinnanvapaus

Perusterveydenhuolto

Potilailla on oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.

Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada hoitosuunnitelmansa mukaista hoitoa väliaikaisen asuinkuntansa terveysasemalta.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitoon potilas tarvitsee lähetteen. Potilas voi valita minkä tahansa julkisen sairaalan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Kussakin lähetteessä mainitaan hoitopaikka, johon lähete toimitetaan ja tieto valinnanvapauden käyttämisestä.

Etusivu