Liikuntavälineitä

Tehostettu kotikuntoutus

Tehostettu kotikuntoutus tarjoaa asiakaslähtöistä, kotona selviytymistä tukevaa toimintaa. Kuntoutuksella pyritään ylläpitämään ja lisäämään toimintakykyä ja kotona päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä.

Tehostetun kotikuntoutuksen tiimi toteuttaa kotona asumisen arviointijaksoja yhdessä kotihoidon kanssa. Jaksolle ohjaudutaan asiakasohjauspalveluiden kautta silloin, kun katsotaan tarpeelliseksi selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä.

Moniammatilliseen tiimiin kuuluu fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja lähihoitajia. Tehostettu kotikuntoutus toimii arkisin klo 8-15.30.

Kuntoutusjakson alussa asiakkaan kanssa laaditaan kuntoutumissuunnitelma, jota toteutetaan kuntoutusjaksolla terapeuttien ja hoitohenkilöstön ohjauksella ja tuella. Asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä sekä kuntoutumisjakson pituutta seurataan ja arvioidaan viikoittain. Tehostetun kotikuntoutuksen asiakkuus kestää yleensä muutamasta päivästä kuuteen viikkoon asiakkaan tarpeesta riippuen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostettu kotikuntoutus voi toimia tukena asiakkaan toimintakyvyn ollessa heikentynyt esimerkiksi äkillisen sairauden tai yleistilan heikkenemisen vuoksi. Asiakas saattaa tarvita tehostettua kuntoutusta kotona myös esimerkiksi toimenpiteen jälkeen. Asiakkaan tulee olla motivoitunut myös omatoimiseen kuntoutusharjoitteluun.

Palvelujen aloittamiseksi asiakas tai omainen voi ottaa yhteyttä Ikääntyneiden palveluneuvontaan.

Asiakasmaksut

Tehostetun kotikuntoutuksen asiakasmaksu on 12,20 €/vuorokausi riippumatta vuorokauden aikana tehtävistä käyntien määristä. Apuväline- ja arviointikäynnit ovat kaikille maksuttomia.

Etusivu