Lapsi konttaa leikkitunnelissa

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti menetelmät ja toiminnat, joilla pyritään luomaan lapsen kehitystä edistäviä kokemuksia.

Toimi näin

Toimintaterapiaan hakeudutaan neuvolan lähetteellä. Ota yhteyttä lapsesi terveydenhoitajaan.

Etusivu