Brändikuva - Nainen kannella

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut on työikäiselle suunnattua suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä ja -ohjausta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan tai asiakasperheen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä.
Työikäisten sosiaalipalveluiden yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi työhön, asumiseen, perhe-elämän sujuvuuteen, raha-asioiden hoitoon ja erilaisiin kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät tavoitteellisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimi näin

Tule asioimaan sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen tai ota yhteyttä puhelimitse.

Etusivu