Auringonlasku Tähtisillalla

Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille heinolalaisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseensa ja arjenhallintaansa. Onnistunut asuminen antaa voimavaroja myös muuhun elämänhallintaan. 

Sosiaalisella kuntoutuksella edistetään asiakkaan arjenhallintaa ja ennaltaehkäistään asumisen ongelmia sekä niistä aiheutuvaa asunnottomuutta. Työmuotoina ovat työntekijöiden kotikäynnit, pienryhmät ja työtoiminta. Tarvittaessa työntekijä on mukana myös asiointikäynneillä, esimerkiksi virastoissa tai terveydenhuollossa.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan elämäntilanteen selkiytyminen ja elämänhallinnan parantuminen, omasta hyvinvoinnista huolehtimisen taitojen karttuminen sekä asumistaitojen lisääminen. Asiakaskohtaiset tavoitteet ja tarvittavat palvelut määritellään asiakassuunnitelmaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Etusivu