Sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille heinolalaisille, joilla on tuen tarvetta elämänhallinnassa, asumisessa, arjen toiminnoissa, sosiaalisissa taidoissa tai taloudellisissa asioissa.

Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänhallinnan parantuminen.  Asiakkaan osallisuutta vahvistamalla tuetaan asiakasta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa.

Työskentely toteutuu sovituin tapaamisin yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti asiakkaan kotona tai kodin ulkopuolella. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus osallistua soveltuvaan ryhmätoimintaan. Asiakaskohtaiset tavoitteet ja tarvittavat palvelut määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen. Mikäli sosiaalisen kuntoutuksen palvelut voisivat sopia elämäntilanteesi, kanssasi tehdään yksilöllinen suunnitelma palveluista ja niiden toteuttamisesta.

Etusivu