Seteleitä ja kolikoita

Päivitetty: 1.8.2022

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, joka on vastuussa sen myöntämisestä ja maksamisesta. Hakemisesta saat lisätietoja Kelan palvelupisteistä ja toimeentulotuen verkkosivuilta.

Mikäli olet jo asiakkaana sosiaalipalveluissa, ota yhteyttä omatyöntekijääsi. Yleistä neuvontaa ja ohjausta saat palveluohjauksesta. Palveluohjaukseen voit jättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen.

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Sosiaalipalveluissa tehdään päätös täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta tarvittaessa. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee hakijalla olla voimassa oleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.
Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia. Toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.
Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueelle hakija tai tämän perhe vakinaisesti oleskelee.

Toimi näin

Toimeentulotukea voit hakea sähköisesti tai asioimalla sosiaalipalveluiden palveluohjauksessa.

Etusivu