Asiakaspalvelija

Päivitetty: 23.2.2022

Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalvelut on työikäiselle suunnattua suunnitelmallista ja kuntouttavaa sosiaalityötä ja -ohjausta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan tai asiakasperheen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä.
Työikäisten sosiaalipalveluiden yksiköstä saa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi työhön, asumiseen, perhe-elämän sujuvuuteen, raha-asioiden hoitoon ja erilaisiin kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät tavoitteellisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimi näin

Tule asioimaan sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen tai ota yhteyttä puhelimitse.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Kiireettömissä asioissa (esim. toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä) voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluista saat ohjausta ja neuvontaa, taloudellista tukea sekä arjessa jaksamista tukevia palveluja.

Toimi näin

Tule asioimaan palveluohjaukseen tai ota yhteyttä puhelimitse.

Etusivu