Lapset liukumäessä

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen, vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvussa ja kehityksessä. Suurin osa lapsiperheiden sosiaalityöstä painottuu avohuollon palveluihin, joissa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Kun tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan, on lapsen etu aina ensisijainen. Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Lähtökohtana on, että molemmat huoltajat niihin suostuvat. Joissakin tilanteissa riittää 12 vuotta täyttäneen lapsen ja sen huoltajan suostumus, jonka kanssa lapsi asuu.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voivat olla

  • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
  • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
  • perhekuntoutus
  • tehostettu perhetyö

.

Etusivu