Teinityttö hymyilee, perhe taustalla

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun.

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Toisinaan vaikeudet ovat sellaisia, etteivät ne ratkea lapsen omassa elinpiirissä, vaan niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun asiakkuus aloitetaan, mikäli palvelutarpeen arvioinnin jälkeen todetaan tarve lastensuojelun tukitoimille.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat
• avohuollon tukitoimet
• lapsen kiireellinen sijoitus
• huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen
• jälkihuolto

Suurin osa lapsiperheiden sosiaalityöstä painottuu avohuollon palveluihin. Avohuollon palveluilla tuetaan perhettä, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lue lisää palveluista oheisista linkeistä.

Yhteystiedot

Anu-Riikka Tarenius

Lastensuojelun palvelupäällikkö

Eija Leino

Sosiaalipalvelujohtaja

+358447978543

Etusivu