Lapset leikkivät leluilla

Perhetyö on vanhemmuutta tukevaa suunnitelmallista työskentelyä perheen kanssa perheen arjessa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Perhetyö on tarkoitettu kaiken ikäisten lasten perheille, vauvaperheestä murrosikäisten nuorten perheisiin. Perhetyöstä saat tukea:

  • vanhemmuuteen (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus, roolit)
  • lasten kasvatukseen (rajat, pelisäännöt)
  • arjen sujumiseen (käytännön asiat, raha-asiat, kodinhoito)
  • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
  • perheen vuorovaikutukseen
  • perhettä kohdanneeseen kriisiin (esim. avioero, sairastuminen, kuolema)

Työskentely perheessä sisältää keskustelua, ohjausta ja neuvontaa (lapsen kehitykseen liittyvät kysymykset, päivittäiset askareet ja rutiinit, perheen omien voimavarojen löytäminen, lähiverkostojen kartoittaminen) sekä tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien hoitamista ja niissä avustamista (lastenhoito, kevyet kotityöt).

Toimi näin

Perhe voi ottaa itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arviointiin. Perhetyöhön saa yhteyden myös eri verkostojen kautta, kuten neuvola, päivähoito, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on tarkoitettu lastensuojelun asiakkuudessa oleville perheille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea ja ohjausta arkeen. Tehostettu perhetyö on perheen oman elämänhallinnan tukemista ja ohjaamista. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistuminen.

Tehostettua perhetyötä tehdään pääsääntöisesti asiakasperheen kotona, perheen arjessa. Perhetyön menetelminä käytetään muun muassa ohjaamista, mallintamista, keskustelua, pelejä ja kortteja.

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kesken. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden tahojen, kuten neuvolan, päivähoidon ja koulun kanssa.

Toimi näin

Tehostettua perhetyötä on mahdollista saada ottamalla yhteyttä perheellesi nimettyyn lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Etusivu