Lapsen käsiin maalattu iloiset värinaamat

Lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa perhettä löytämään voimavaroja arkielämän haasteista selviytymiseen. Tavoitteena on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa etsiä sopivia keinoja tilanteen muuttamiseen. Muutostarpeet voivat liittyä esimerkiksi:

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyviin asioihin
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi ohjaudutaan lapsen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Asiakkaana olevalle lapselle nimetään omatyöntekijä, joka voi olla joko sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja kartoittaa yhdessä lapsen ja perheen kanssa tuen tarpeita ja tarvittavia sosiaalipalveluja.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhteistyössä lapsen, perheen ja muiden toimijoiden kanssa. Asiakassuunnitelmaan kuvataan työskentelyn tavoitteet ja arvioidaan asiakkuuden tarvetta ja kestoa.

Etusivu