Vauva, jolla on hiekkaiset varpaat

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin tarjottavaa apua; lastenhoitoon, kasvatukseen, kodinhoitoon, asiointiin sekä muuhun tavanomaiseen elämään liittyvien asioiden hoitamista tai niissä avustamista. Työskentely perheessä voi sisältää lasten hoitoa, kevyitä kotitöitä, yleissiisteydestä huolehtimista, pyykkihuoltoa, ruuan laitossa avustamista, keskustelua ja ohjausta.

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn (esim. vanhemman väsyminen, sairaus, synnytys, vamma) tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen (esim. lähiverkostojen puute, ero tai muu kriisitilanne, lapsen sairaus) perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja/tai kun perheessä ei ole lähiverkostoja. Avun tarve voi olla tilapäistä, jatkuvaa tai toistuvaa. Palvelua myönnetään määräajaksi.

Toimi näin

Perhe voi ottaa itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arviointiin. Perhetyöhön saa yhteyden myös eri verkostojen kautta, kuten neuvola, päivähoito, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset.

Etusivu