Pyörätuoliramppi

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu

Sinulla on mahdollisuus hakea Heinolan kaupungin järjestämää kuljetuspalvelua, jos sinulla on liikkumisen vaikeuksia tai et pysty sairauden tai vamman vuoksi käyttämään julkista liikennettä, etkä ole oikeutettu vaikeavammaisille tarkoitettuun kuljetuspalveluun.

Kuljetuspalveluilla edistetään toimintakykyäsi ja arjessa suoriutumistasi. Lisäksi saat tukea itsenäiseen asiointiin ja sosiaalisten kontaktien säilymiseen. Kuljetuspalvelun avulla pääset liikkumaan pääasiassa asuinkunnan alueella.

Heinolan kaupungin Asiakasohjauspalvelut vastaavat sosiaalihuollon kuljetuspalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kutsutaksiliikennettä ja palvelubussi Kulkusta voi käyttää kuka tahansa kuntalainen. Sosiaalihuoltolain mukaisiin taksikuljetusten kustannusten korvaamiseen ovat oikeutettuja palvelun myöntämisperusteet täyttävät henkilöt. Kuljetuspalvelua myönnetään elinympäristön, elämäntilanteen ja palvelutarpeen perusteella. Ikääntyneiden palveluohjaus arvioi palvelutarpeesi, jos olet yli 65-vuotias. Alle 65-vuotiaiden palvelutarpeen arvioi sosiaalipalveluiden sosiaaliohjaaja.

Toimi näin

Mikäli tarvitset lisätietoja kuljetuspalveluista ja olet täyttänyt 65 vuotta, ota yhteys Ikääntyneiden palveluneuvontaan. Jos olet alle 65-vuotias, ole yhteydessä sosiaalipalveluiden palveluohjaukseen palvelutarpeen arviointia varten.

Etusivu