Sinisiä 3D-hahmoja

Palvelusetelit ja ostopalvelut

Palveluja järjestetään Heinolan kaupungin itse tuottamana, palvelusetelillä ja ostopalveluna. Kunta päättää palvelusetelin tai ostopalvelun käytöstä jokaisen palvelun osalta erikseen.

Palvelusetelit

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat hoidettavat)
 • tilapäisessä kotihoidossa
 • vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä
 • vammaisten asumisessa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa
 • Palveluntuottajia voit selata verkossa.

  Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Kunta päättää palvelusetelin käytöstä jokaisen palvelun osalta erikseen. Asiakkaana sovit palveluntuottajan kanssa tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessasi voit myös vaihtaa palveluntuottajaa.

  Asiakkaana maksat itse palveluntuottajan veloittaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen, mikäli palvelussa on omavastuu. Kaikissa palveluissa omavastuuta ei ole lainkaan. Voit halutessasi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jotka maksat kokonaan itse.

  Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta et voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

  Ostopalvelut

  Heinolassa ikääntyneiden sosiaalipalveluja järjestetään myös ostopalveluna palveluasumista ja tehostettua palveluasumista.

  Kenelle ja millä ehdoin

  Sinulle voidaan myöntää palveluseteli, kun kunnan työntekijä on arvioinut palvelun tarpeesi. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Ikääntyneiden sosiaalipalveluissa päätöksen ostopalvelusta tekee asiakasohjaaja palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

  Toimi näin

  Ikääntyneiden palveluneuvonnasta saat tietoa palvelusetelin käytöstä ja oikeudesta palvelusetelin myöntämiseen tai palvelujen myöntämisestä ostopalveluna. Kunnan työntekijä arvioi palvelun tarpeesi ja kertoo sinulle erilaisista vaihtoehdoista. Mikäli sinulle myönnetään palvelu, saat päätöksen, jossa on kerrottu palvelun sisältö.

  Jos olet saanut palvelusetelipäätöksen, valitset itse palveluntuottajan. Palveluja voit hankkia palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajien tietoja löydät Ikääntyneiden palveluneuvonnasta ja sähköisestä Vaana-palvelusetelijärjestelmästä. Kun olet valinnut sinulle sopivan tuottajan, tee kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Palvelusetelillä voit hankkia ainoastaan palvelua, johon seteli on myönnetty. Mahdolliset lisäpalvelut maksat itse ja ne on eriteltävä palvelua koskevassa sopimuksessa.

  Jos olet saanut päätöksen ostopalvelusta, asiakasohjaaja neuvoo ja opastaa sinua käytännön järjestelyissä.

  Etusivu