Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Palvelusetelit

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Se on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Kunta päättää palvelusetelin käytöstä jokaisen palvelun osalta erikseen.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat hoidettavat)
 • palveluasumisessa
 • tehostetussa palveluasumisessa
 • säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa
 • vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä
 • vammaisten asumisessa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa.

  Palveluntuottajia voit selata verkossa.

  Asiakkaana sovit palveluntuottajan kanssa tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessasi voit myös vaihtaa palveluntuottajaa.

  Asiakkaana maksat itse palveluntuottajan veloittaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen, mikäli palvelussa on omavastuu. Kaikissa palveluissa omavastuuta ei ole lainkaan. Voit halutessasi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jotka maksat kokonaan itse.

  Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta et voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

  Kenelle ja millä ehdoin

  Sinulle voidaan myöntää palveluseteli, kun kunnan työntekijä on arvioinut palvelun tarpeesi. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

  Toimi näin

  Voit tiedustella Ikääntyneiden palveluneuvonnasta palvelusetelin käytöstä ja oikeudestasi palvelusetelin myöntämiseen. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelusetelit käsittelee Asiakasohjausyksikkö ja alle 65-vuotiaiden osalta Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja. Kunnan työntekijä arvioi palvelun tarpeesi sekä saat päätöksen palvelusetelin käytettävyydestä ja voimassaoloajasta.
  Kun olet saanut palvelusetelipäätöksen, valitset itse palveluntuottajan. Palveluja voit hankkia palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajien tietoja löydät Ikääntyneiden palveluneuvonnasta (maakunnallinen) ja sähköisestä Vaana-palvelusetelijärjestelmästä (valtakunnallinen).
  Tee kirjallinen sopimus valitsemasi palveluntuottajan kanssa.

 • Etusivu